vv
vEnglish

:
 
Name of the country: Mongolia Location: Central Asia. Territory: 1,564,100 sq.km Capital: Ulaanbaatar Population: 2,373,493 (in 2000) Language: Mongolian

v

Ìîíãîë Óëñûí Òºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí âýá õóóäàñ
Åðºíõèé ñàéä ñîíñîæ áàéíà

?
, 뿿


Монголын Хєгжлийн Гарц ТББ-аас Дэлхийн Зєн ОУБ-ын є єєє гэр хорооллын айл єрхийн амьжиргаа, орчны эрvvл ахуй, боловсрол, эрvvл мэндийн асуудлуудад тулгарч буй хvндрэл, саад бэрхшээл, шалтгааныг тодорхойлсон судалгааны баримт бичгийг боловсрууллаа.

vvv
պ
  Jun 17, 2006: 103.6 -
V- 103,6 v 89,1, 6,9, v 3,1, 1,4 - .
  Jun 16, 2006: v
, . v v .
  Jun 15, 2006: Һ vv
vv Һ v - Һ , v "Shanhai Golden Sourse International Economic and Trade Development" .
  Jun 15, 2006: ?
1,1 , v 4,0 , 1,1 , 0,14 , 0,5 v .
  Jun 15, 2006: v
1990 v v v 㺺 , v , v vv v vv.
  Jun 14, 2006: 9.3
74,1 9,5 뺺 .
  Jun 14, 2006: 350 -
vv " " v 350 .
  Jun 13, 2006:
, v .
  Jun 13, 2006: vv
vv .
  Jun 12, 2006: v v v
800 v v v .

   պ

.

vv

, V- . v.

, .պ
     
     

:
• , • 
•  • 
•  , • 
• •  ()
•  •  v
• vv, • 
• Һ • 
•  • vv, v
•  • ׺뺺
•  , • vv

100 1069 .
̺ v v vv
֔ .
 


2 500 000 . 2 500 000 㺺

-
㿿

Advertisement

v Think Quest

2006 6- 7- . 6- 21- .


vvvv vvv


Һ v . vv .

պ .

v 23-26- vv , , ⺺ -85 v , , v vvvvv .

AYAD v vv .

- Ǻ պ պ vv 900 v v .պ


600 vv .

    

պ (http://www.rwandagateway.org/) , , - v vv .պ 47,500 vv , , , vv.vv vv v vv v vv vv , .&href="http://rru.worldbank.org/PapersLinks">http://rru.worldbank.org/PapersLinks
vv , 800 vv .        V

- v-2005
- v-2004

- v-2003


Áåòîí àñãàæ çàì òàâüæ áàéíà width=
 
Back to Top of Page
 
Editorial Policy | Contact us | Guestbook | Terms and Conditions
Copyright © 2001-2002 Mongolia Development Gateway.
All rights reserved.
 
     
AS